2019

Stephanie van Loon–Kooij, aios Longziekten, wint prijs

17 juli 2019

Tijdens het EAACI Congres 2019 (European Academy of Allergy and Clinical Immunulogy) in Lissabon kreeg Stephanie van Loon¬-Kooij, aios Longziekten, een prijs voor haar posterpresentatie ‘Bronchiectasis in severe asthma, a distinct clinical profile’.

Stephanie van Loon-Kooij presenteert onder grote belangstelling de opzet van haar onderzoek tijdens het EAACI Congres 2019

Het vijfdaagse congres dat jaarlijks plaatsvindt, trok zo'n 8.500 deelnemers. De deelnemers kwamen uit alle Europese landen maar ook uit Japan, Oekraïne, Taiwan, Iran, Korea, Amerika, Canada, enz. Er werden in totaal 1793 onderzoekspresentaties gegeven. In de sessie waarin Stephanie was ingedeeld, waren ongeveer 30 presentaties. 

Stephanie won de prijs vanwege haar presentatie en de inhoud van het onderzoek dat zij samen met Saar van Nederveen, longarts, heeft verricht. "Het wetenschappelijk onderzoek gaat over het voorkomen van bronchiëctasieën bij volwassenen met ernstig astma", legt Stephanie uit. "Bronchiëctasieën zijn afwijkende en uitgezette luchtwegen waarbij patiënten veel klachten van hoesten en slijm kunnen hebben. Patiënten met bronchiëctasieën zijn gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van bacteriële infecties. Het bestaan van deze bronchiëctasieën kan bij patiënten met ernstig astma zorgen voor extra ziektelast en een slechtere longfunctie."

Onderzoek
"Bij ruim 100 patiënten met ernstig astma uit het HagaZiekenhuis, hebben we uitgezocht welke kenmerken patiënten met zowel ernstig astma als bronchiëctasieën hebben. Bronchiëctasieën kwamen vaker voor bij patiënten die op latere leeftijd een bepaalde vorm van astma met eosinofiele ontsteking ontwikkelen (ook wel late onset eosinofiel astma genoemd).

Alle bevindingen worden verder in kaart gebracht. Zodra we de kenmerken van deze patiëntengroep beter in beeld hebben, hopen we het bestaan van bronchiëctasieën bij patiënten met ernstig astma eerder te herkennen. Hierdoor kan de longarts sneller en gerichter starten met behandelen en daarmee schade op de langere termijn voorkomen."  

Nieuwsoverzicht

januari 2019februari 2019maart 2019april 2019mei 2019juni 2019juli 2019augustus 2019september 2019
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook