2017

Zorgpartners Haagse regio lanceren innovatief samenwerkingsverband

02 februari 2017

De Haagse regio heeft een belangrijke stap vooruit gezet in het verder versterken van de gezondheidszorg. Op initiatief van de zorgverzekeraars CZ en Menzis, de ziekenhuizen Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis en de huisartsen gaat de Commissie Substitutie Haaglanden (CSH) van start. Doelstelling van de CSH is het ‘Verbeteren door verbinden’. Ziekenhuizen en huisartsen werken in dit initiatief samen om de kwaliteit van de zorg in de regio Haaglanden te garanderen door delen van de toegenomen zorgvraag te verschuiven van het ziekenhuis naar de huisarts of hulpverleners in de wijken.

Van links naar rechts Evelien van der Schoor, huisarts en bestuurder zorggroep ELZHA, Karel Ronday reumatoloog en medisch directeur HagaZiekenhuis, Hedwig Vos, huisarts en voorzitter bestuur Huisartsen Kring Haaglanden en Renée Barge, lid Raad van Bestuur Haaglanden Medisch Centrum.

Om de kwaliteit van de zorg te behouden en de zorg betaalbaar te houden, is een verschuiving van de zorg vanuit de ziekenhuizen naar de huisartsen noodzakelijk. Door het delen en verbinden van goede voorbeelden bij de verschillende (veelal kleine) initiatieven zal het tempo waarin de nieuwe werkvormen in de praktijk van de huisartsen opgepakt worden aanzienlijk versneld worden. "Wij kunnen dit gezamenlijk realiseren omdat de kwaliteit van de patiëntenzorg hierbij leidend is en we ervan overtuigd zijn dat dat dé onvoorwaardelijke bindende kracht", is aldus Hedwig Vos, voorzitter van de HKH, de vereniging van huisartsen in de Haagse regio. De Haagse regio loopt voorop met deze aanpak.

De Commissie zal een regionale agenda opstellen waar alle bovengenoemde zorgpartners hun commitment aan geven. Zo ontwikkelt zich een regionaal programma voor verschuiven van zorg, maar met behoud van de 'couleur locale' van de individuele zorgpartners.

Logo's zorgpartners

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook