2017

HagaZiekenhuis expert in behandelen Barrett-slokdarm

26 april 2017

Het HagaZiekenhuis is een Barrett Expert Centrum en als zodanig een van de acht ziekenhuizen in Nederland die patiënten met een zogenaamde Barrett-slokdarm mogen behandelen.

Judith Maas, verpleegkundig specialist MDL en Martin Houben, MDL-arts

Patiënten met een Barrett-slokdarm hebben afwijkend slijmvlies in hun slokdarm door het terugstromen van maagzuur in de slokdarm (reflux). Zij hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van slokdarmkanker en de slokdarm moet daarom regelmatig gecontroleerd worden. Een Barrett-slokdarm waarin geen onrustige cellen aanwezig zijn, hoeft niet behandeld te worden. Het behandelen van een Barrett-slokdarm waarin (een voorstadium van) slokdarmkanker is ontstaan, vereist echter een hoogspecialistische behandeling. Slechts enkele ziekenhuizen in Nederland mogen deze topklinische zorg uitvoeren.

Scopie of zware operatie

"Vroeger werden vroegcarcinomen, dat zijn voorlopers van slokdarmkanker, en slokdarmkanker chirurgisch behandeld", vertelt Judith Maas, verpleegkundig specialist MDL. "Dat was een heel zware operatie met een groot risico op complicaties: de hele slokdarm werd verwijderd, evenals een deel van de maag. Sinds 10 jaar behandelen we de patiënten bij wie dat kan met endoscopische resectie (het verwijderen van weefsel via een kijkoperatie) en/of met radiofrequente ablatie (het wegbranden van de aangedane slijmvlieslaag via een kijkoperatie). Dat is alleen mogelijk als de kanker zich in de oppervlakkige slijmvlieslagen bevindt. Het gaat om poliklinische ingrepen; de patiënt mag daarna gewoon weer naar huis. Dat is dus heel wat minder ingrijpend dan zo'n grote operatie."

Genoeg expertise

"De richtlijn is dan ook: als het endoscopisch kan, moet je het endoscopisch doen", vult MDL-arts Martin Houben aan. "De MDL-afdeling van het HagaZiekenhuis heeft interventie-endoscopie als speerpunt en we zijn er ook trots op dat we een van de zogenaamde Barrett Expert Centra zijn geworden", aldus Martin. "Het is best bijzonder dat we deze behandeling hier uitvoeren. Een vroegcarcinoom in een Barrett-slokdarm is een relatief zeldzame aandoening, dus de uitvoerende arts moet genoeg expertise hebben. Ziekenhuizen zoals het LUMC, Reinier de Graaf, HMC en Alrijne verwijzen relatief veel naar ons door. Het gaat ook vaak om herbeoordelingen: kunnen zien waar het fout zit, is namelijk een vak apart. Wij zijn in staat om veel van die patiënten effectief te behandelen."

Trots

"Ook de patholoog speelt een cruciale rol: die moet beoordelen of het zieke weefsel voldoende verwijderd is en hoe groot de kans is dat er nog kankercellen zijn achtergebleven. Onze patholoog Jaap van der Laan is een expert hierin. Hij is als Barrett Expert Centrumpatholoog ook betrokken bij het landelijk adviesorgaan LANS (opgericht om medebeoordeling van voorstadia van kanker bij patiënten met een Barrett-slokdarm te vergemakkelijken) en reviseert als zodanig veel microscopische preparaten met (voorlopers van) slokdarmkanker.
En waar ik ook heel trots op ben, is dat wij samen met de andere Barrett Expert Centra veel wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan waardoor het veld er wereldwijd echt op vooruit is gegaan."

Warm nest

"Het behandelen van een Barrett-slokdarm is vaak een traject van meer dan 1,5 jaar", gaat Judith verder. "In die tijd ben ik het aanspreekpunt voor de patiënten. Ze komen vaak gespannen binnen, omdat ze kanker hebben of een voorstadium ervan. Het is fijn dat ik ze dan gerust kan stellen en hun alles kan uitleggen. Vaak begint de behandeling met endoscopische resectie en volgen daarna 2 of 3 radiofrequente ablaties. Deze vinden om de 3 à 4 maanden plaats. Dus je bent samen wel even onderweg." "Ze komen bij Judith in een warm nest", besluit Martin voldaan.

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook