Radiotherapie - HagaZiekenhuis van Den Haag

Wat is kanker?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen

Mogelijk heeft u kort geleden van uw specialist te horen gekregen dat u een kwaadaardig gezwel (kanker) heeft. Tijdens en na dit gesprek heeft u vast al het een en ander gehoord en gelezen over uw vorm van deze aandoening. Als u behoefte heeft aan meer informatie hierover, kunt u terecht op de volgende websites:

 • www.kwfkankerbestrijding.nl
  KWF Kankerbestrijding zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.
   
 • www.toekomstnakanker.nl
  De website Toekomst na Kanker biedt u informatie over de mogelijkheden voor nazorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met kanker in de regio Noord Nederland, Noord Holland, Zuid-Holland Noord en de Flevoland.
   
 • www.kankerwiehelpt.nl
  Informatie uit Zuidoost-Nederland met algemene informatie over kanker, de diverse vormen, het onderzoekstraject, wat ziekenhuizen uit de regio u kunnen bieden, adressen van hulpverleners en betrouwbare links.

 • www.nfk.nl
  Levenmetkanker berhartigt de belangen van mensen geraakt door kanker.

 • www.radiotherapienederland.nl
  Op deze website vindt u informatie over diverse tumorsoorten en KWF informatie Radiotherapie.
 • www.oncoline.nl
  Hier vindt u de oncologische richtlijnen die wij nastreven.
   
 • www.pallialine.nl
  Hier vindt u de palliatieve richtlijnen die wij nastreven.

 • www.kankeronderzoek.info
  Hier vindt u onderzoeksinformatie.
   
 • www.iknl.nl
  Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een landelijke organisatie van zeven integrale kankercentra. IKNL verleent geen patiëntenzorg, maar richt zich op de zorgverleners, beleidsmakers en behandelaars.

Contact

HagaRadiotherapie
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2659

image_3006Meer informatie
Locatie LangeLand Ziekenhuis

Telefoon(079) 346 2494

image_3006Meer informatie